Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000625700
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
47
101
47
624677
2223
26296
625700

Your IP: 44.201.97.0
Server Time: 2024-04-14 11:01:53

ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 

1. นักเรียนยืมหนังสือตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.20 น.
2. นักเรียนทั่วไปยืมหนังสือที่อยู่ในความครอบครองไม่เกิน 3 เล่ม  รวมทั้งหนังสือจอง นำส่งได้ภายใน 7 วัน
3. หนังสือจอง ยืมได้ 1 เล่ม และนำส่งภายใน 3 วัน ก่อนเวลา 11.00 น.
4. การยืมสิ่งพิมพ์พเศษ (หนังสืออ้างอิง) กำหนดยืมได้ 1 เล่ม ภายใน 1 วัน
5. การยืมถ่ายเอกสาร นักเรียนสามารถยืมถ่ายได้เวลาข่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ช่วงพักกลางวัน และตอนเลิกเรียน กำหนดส่งภายในวันที่ยืม
 

การส่งหนังสือและการชดใช้ค่าเสียหาย
 

1. สมาชิกต้องส่งหนังสือคืนตามที่กำหนด
2. กรณีส่งเกินกำหนด
- หนังสือทั่วไป ปรับวันละ 1 บาท
- หนังสือจอง สิ่งพิมพ์พิเศษ และถ่ายเอกสาร ปรับวันละ 5 บาท
3. ผู้ที่ทำหนังสือชำรุด เสียหาย ต้องแจ้งให้บรรณารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบ และต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามราคาหนังสือพร้อมทั้งชำระค่าดำเนินการเพิ่มอีกเล่มละ 20 บาท
4. กรณีถ้านักเรียนฉีกหรือขโมยหนังสือออกจากห้องสมุดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็น 10 เท่าของราคา และถูกดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียน
 

มารยาทในการใช้ห้องสมุด
 

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า หนังสือ น้ำดื่ม อาหาร ของขบเคี้ยวหรือสัมภาระอื่นใดเข้าไปในห้องสมุด
3. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังอันจะรบกวนสมาชิกของบุคคลอื่น
4. ไม่ขีดเขียนหรือทำให้หนังสือชำรุดตลอดจนนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
5. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บเข้าที่เดิมทุกครั้ง
6. ให้เก็บเก้าอี้ที่นังให้เรียบร้อย
7. ไม่ซุกซ่อนหรือฉีกหนังสือและขโมยหนังสือ ถ้าถูกจับได้ จะถือว่าเป็นโทษร้ายแรง โดยขั้นแรกคือ ให้พักการเรียน
 

การให้บริการของห้องสมุด
 

1. ให้บริการอ่านหนังสือตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น.
2. บริการหนังสือจอง
3. บริการตอบคำถามหรือค้นคว้า
4. บริการอินเตอร์เน็ต
5. แนะนำหนังสือใหม่
 
หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดใช้ในการค้นคว้าเท่านั้น ห้ามนักเรียนเล่นเกม หรือกระทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้า
 
 
 
 
 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116