Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000625714
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
61
101
61
624677
2237
26296
625714

Your IP: 44.201.97.0
Server Time: 2024-04-14 11:18:49
กรณีที่ต้องเรียนซ้ำ
1. สอบแก้ตัว  2  ครั้งแล้วไม่ผ่าน
2. ไม่แก้  0, ร, มส.  ภายในเวลาที่กำหนด
 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ คือ
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 –  ม.3)  รายวิชาพื้นฐาน
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 –  ม.6)  รายวิชาพื้นฐาน  และรายวิชาเพิ่มเติมบางวิชา(หากหน่วยการเรียนไม่ครบตามเกณฑ์)  ถ้าเป็นรายวิชาเลือกหรือเพิ่มเติม  อาจจะเรียนซ้ำหรือขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
 
แนวการจัดเรียนซ้ำ
1. เรียนซ้ำทั้งภาคเรียน
2. เรียนซ้ำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น หลังเลิกเรียน  วันหยุด
3. ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคฤดูร้อน
 
     การกำหนดช่วงเวลาเรียนซ้ำให้อยู่ในดุลยพินิจหัวหน้าสถานศึกษา  และประเมินผลตามระเบียบการวัดและประเมินผลทุกประการ
 
หมายเหตุ :  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ นักเรียนขอรับได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
 
 
 
 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116