Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000625709
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
56
101
56
624677
2232
26296
625709

Your IP: 44.201.97.0
Server Time: 2024-04-14 11:14:14
สาเหตุ :  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง  80%  และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้าสอบปลายภาค/ปลายปี
 
การเปลี่ยน  มส
1. ถ้าเวลาเรียนไม่ถึง 80%  แต่ไม่น้อยกว่า  60%
1.1 ให้นักเรียนเรียนเพิ่มในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจนกว่าจะมีเวลาเรียนครบ  80%  แล้วครูผู้สอนจัดสอบให้
1.2 ผลสอบได้ 0 - 1 เท่านั้น
1.3 ถ้าผลสอบได้ 0 ให้ดำเนินการเหมือนการสอบแก้ 0
1.4 ถ้าไม่มาดำเนินการตามเวลาที่กำหนดให้  ลงทะเบียนเรียนซ้ำ  หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ แล้วแต่ แต่ละกรณี
2. ถ้าเวลาเรียนไม่ถึง  60%
2.1 วิชาสาระพื้นฐาน  ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
2.2 วิชาเลือกบังคับเลือก  วิชาเลือกเสรี  ลงทะเบียนเรียนซ้ำ  หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
 
ขั้นตอนการแก้  มส
1. นักเรียนรับคำร้องของแก้  มส.  ที่งานวัดประเมินผลกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. นำคำร้องยื่นกับครูผู้สอน
3. ผู้เรียนดำเนินการแก้ไขตามวัน เวลา ที่ครูผู้สอน/ ผู้รับผิดชอบนัดหมาย
4. ติดตามผลการแก้ไข  ผ่าน  ไม่ผ่าน
 
 
 
 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116