Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000625733
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
80
101
80
624677
2256
26296
625733

Your IP: 44.201.97.0
Server Time: 2024-04-14 11:43:55
1. นักเรียนรับแบบคำร้องขอแก้ ร  ที่งานวัดประเมินผล
2. นำแบบคำร้องยื่นกับครูผู้สอน
3. ดำเนินการแก้ไขตามวันเวลาที่ครูผู้สอนนัดหมาย
4. ติดตามผลการแก้ไข  ผ่าน  ไม่ผ่าน
5. ผู้เรียนดำเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
6. ถ้ามีเหตุสุดวิสัย หัวหน้าสถานศึกษาสามารถขยายเวลาได้อีก 1 ภาคเรียน
7. ถ้านักเรียนไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เรียนซ้ำ

ผลการแก้  ร
1. ถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ได้  0 - 1
2. ถ้ามีเหตุสุดวิสัย (ป่่วย  หรือประสบอุบัติเหตุ ได้  0 - 4
3. ถ้าแก้ ร แล้วยังได้ 0 ให้ดำเนินการตามวิธีการแก้ 0

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116