Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000318524
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
126
145
271
317189
1750
3843
318524

Your IP: 34.239.167.74
Server Time: 2020-07-13 15:11:32
1. รับแบบคำร้องขอสอบแก้ตัวที่งานวัดประเมินผล  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. นำแบบฟอร์มไปยื่นกับครูผู้สอน
3. ดำเนินการสอบแก้ตัวตามวันเวลาที่ครูผู้สอนนัดหมาย
4. ติดตามผลการสอบแก้ตัวกับครูผู้สอน/ครูประจำชั้น/ครูงานทะเบียนวัดผล
5. สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในภาคเรียนถัดไป (ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก)
6. ถ้ามีเหตุสุดวิสัย หัวหน้าสถานศึกษาสามารถขยายเวลาได้อีก 1 ภาคเรียน
7. ผลการสอบแก้ตัวได้ไม่เกินเกรด 1
8. ถ้าผลการสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วยังได้ 0
- เรียนซ้ำในรายวิชาพื้นฐาน
- เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
- คงไว้สภาพเดิม (กรณีวิชาเลือกและหน่วยการเรียนครบตามเกณฑ์การจบหลักสูตร)

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116