Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000244892
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
156
152
681
243057
3366
4265
244892

Your IP: 54.157.61.68
Server Time: 2019-05-23 15:13:07

เกณฑ์การจบหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)


1. เรียนรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามสถานศึกษากำหนด
2. ต้องได้หน่วยการเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
3. มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
4. มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
5. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

 
 

เกณฑ์การจบหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)


1. เรียนรายวิชาพื้นฐาน  41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามสถานศึกษากำหนด
2. ต้องได้หน่วยการเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  41  หน่วยกิตการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต
3. มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
4. มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
5. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116