Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000322383
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
151
155
927
320644
1074
4535
322383

Your IP: 3.228.11.9
Server Time: 2020-08-07 19:48:20

..

ภาระงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ


งานหลักสูตรและการสอน

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. โครงสร้างหลักสูตร
3. เวลาเรียน
4. การจัดการเรียนการสอน
5. เกณฑ์การจบหลักสูตร
6. ระเบียบงานทะเบียนและวัดผล
7. การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน "0" จะดำเนินการอย่างไร
8. การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน "ร" จะดำเนินการอย่างไร
9. การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน "มส" จะดำเนินการอย่างไร
10. การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน "มผ" จะดำเนินการอย่างไร
11. การเรียนซ้ำจะดำเนินการอย่างไร

งานห้องสมุด

ประกอบไปด้วยเรื่องของ
1. ระเบียบการใช้ห้องสมุด
2. การส่งหนังสือและการชดใช้ค่าเสียหาย
3. มารยาทในการใช้ห้องสมุด
4. การใช้บริการของห้องสมุด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิิก งานห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116