Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000625753
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
100
101
100
624677
2276
26296
625753

Your IP: 44.201.97.0
Server Time: 2024-04-14 12:06:15

     สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมทุกคน ที่มีที่เรียนต่อแล้วในปีการศึกษา 2559 นี้ ส่วนจะมีใครบ้าง คลิ๊กดูรายชื่อได้ที่ลิงค์ข้างล่างได้เลย....

 

ตารางสรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

 

ลำดับที่

สถาบันการศึกษา

จำนวน(คน)

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 1
4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1
9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
11 มหาวิทยาลัยบูรพา 2
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 3
14 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 3
15 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น 1
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 39
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 14
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1
28 มหาวิทยาลัยนครพนม 1
29 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1
32 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1
33 มหาวิทยาลัยพะเยา 3
34 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
35 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 1
36 มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย 1
37 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานี 1
38 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 2
39 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 4

 

รวม

161

 คลิ๊กดูรายชื่อนักเรียนที่มีที่เรียนต่อแล้วแบบไฟล์ PDF คลิที่นี่..

สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม เป็นรายบุคคล ไฟล์ PDF คลิกที่นี่..

 

 

 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116